Het digitaal alter-ego van je bedrijf

Een andere manier van zakendoen is vandaag een absolute must voor elk bedrijf

Als ondernemers voor groei geloven wij pertinent dat elk bedrijf vandaag anders moet zakendoen. Dat de wereld zeer snel verandert, is een open deur instampen. Maar als je vandaag niet alert bent, kan om het even welke onderneming, in een vingerknip en op elk moment, jouw hele markt inpalmen.

Online aankopen in de buurlanden

Een Europese e-commerce studie uit 2019 toonde onlangs aan dat België een bijzonder slechte leerling is. De Belgische consument blijkt ervoor te kiezen om bijna de helft van alle online aankopen uit buurlanden te laten overkomen! De nieuwe jongeren, een heel nieuwe, aparte groep aankopers versterken deze trend nog extra. Hun economisch referentiekader is zeer duidelijk: “I want it now, cheap”. Liefst van al besteld met hun mobieltje vanuit hun zetel en als het nog even kan gratis retour als het niet bevalt…

En let op: deze trend waait ook over naar B2B!

Onderzoek je digitaal alter ego

Dringend tijd voor actie! Door de technologische revolutie zijn er geen excuses meer en kan je beschikken over alle middelen en manieren om je onderneming heruit te vinden. Meer nog: als je niet meegaat met de veranderingen in de markt, als je zaak niet wendbaar en veerkrachtig genoeg blijkt, zullen andere bedrijven uit onverwachte hoeken over je heen springen.

Want wie denkt dat deze 4de industriële revolutie geen impact op hem heeft: think again!
Onderzoek daarom je digitaal alter ego: hoe zou je bedrijf eruitzien als je vandaag van scratch zou beginnen? Hoe zou je de technologische mogelijkheden maximaal gebruiken?

Strategisch denkproces

Anderzijds heeft dit ook macro-economische en sociaal-maatschappelijke impact, op je cultuur, op de dynamiek in je bedrijf en vooral op je humaan kapitaal. Want door digitalisering kan je nu verruimen, vervangen of je productiviteit verhogen.

Het digitaal bedrijf is een strategisch denkproces dat je toelaat volledig in te spelen op de marktvraag. Je maakt dan ook maar beter gebruik van predictieve modellen waarmee kennis van de juiste marktdata de nieuwe asset is.

En geen zorg: deze nieuwe aanpak is geen rocket science. Inspireer je, informeer je, gebruik de handvaten die aangereikt worden en vooral … JUST DO IT!

Wil je alvast inzichten in je eigen digitale maturiteit?

Neem dan deel aan de JDI digitale maturiteitscheck. Alleen de vragen beantwoorden verschaft je al inzichten, maar het rapport dat je ontvangt bezorgt je bovendien meer details en een benchmark.