E-mailmarketing wint aan belang in België

Jaarlijks wordt er in België een nationaal e-mailmarketing onderzoek uitgevoerd (E-mail Barometer). Bedoeling is om zo uit te zoeken hoe Belgische bedrijven omgaan met deze methode. Welke strategie gebruikten de Belgische e-mailmarketeers in 2013 en wat zijn de trends en verwachtingen binnen dit landschap in 2014? Dit zijn de belangrijkste resultaten.

Uit de ‘E-mail Barometer’ blijft dat zo’n 72% van alle respondenten gebruik maakt van e-mailmarketing voor zijn/haar bedrijf. Dit percentage ligt iets hoger in B2B dan bij B2C. Bovendien is meer dan de helft van de mensen die nog geen gebruik maken van e-mailmarketing van plan dit in de toekomst wel te doen.

Niet-gebruikers

Redenen niet-gebruik e-mailmarketing:

 • Te druk (B2B)
 • Gebrek aan technische kennis
 • Een beperkt aantal e-mailcontacten (database)
 • Gebrek aan interne middelen (geld, materiaal, personeel)

Toch zijn veel van deze redenen weg te denken:

 • Je hoeft geen duizenden e-mailcontacten te bezitten bij de opstart. E-mailmarketing is een ideale manier om nieuwe contacten te verzamelen
 • Deze marketingmethode brengt geen hoog kostenplaatje met zich mee en vraagt ook niet enorm veel tijd

Het grootste deel van de niet-gebruikers kent vaak de voordelen van e-mailmarketing niet of weet niet hoe eraan te beginnen.

E-mailmarketeers

De respondenten die wel gebruik maken van e-mailmarketing versturen vooral nieuwsbrieven, uitnodigingen, productinformatie en promotieberichten.

Redenen gebruik:

 • Goede manier om verdere relaties op te bouwen met bestaande contacten
 • Contacten uitbreiden
 • Contacten op de hoogte houden via periodieke nieuwsbrieven
 • Meer verkeer naar de website
 • Mogelijkheid om merk/naamsbekendheid te vergroten
 • Hogere verkoopcijfers

Belangrijk hierbij is om een goede balans te vinden tussen sales en het opbouwen van relaties.

Wie staat in voor e-mailmarketing?

In 95% van de gevallen vindt de e-mailmarketing plaats in huis. Vooral marketeers en communicatie managersstaan hiervoor in. De meeste ondernemers zijn tevreden met hun huidige kennis van deze moderne technieken. Deze is vaak tot stand gekomen door zelf te experimenteren met de huidige platformen.

Frequentie e-mailcampagnes

Vaak wordt er minstens één e-mailcampagne per maand uitgestuurd. De frequentie neemt wel toe, omdat de meeste mensen tevreden zijn en de voordelen van e-mailmarketing inzien.  (B2B: 3 à 4 per maand - B2C: 1 à 2 per maand)

Tijdstip e-mailcampagnes

 • In B2B worden de meeste e-mails verstuurd tussen 10 en 12u en dat vooral op dinsdag of donderdag. In deze sector zijn de office-uren het meest doeltreffend.
 • In B2C is vooral dinsdag een topdag, hoewel er in deze sector niet echt veel voorkeursmomenten zijn. Zij moeten immers rekening houden met verschillende doelgroepen (leeftijd, geslacht, beroep e.d.).

Social media en mobile

Heel wat bedrijven gebruiken naast e-mailmarketing ook nog andere communicatiemiddelen om hun doelgroep te bereiken. Vooral social media, online advertenties, direct mail en SEO zijn populair. Bovendien kiezen steeds meer ondernemingen ervoor om social media en e-mail iconen te integreren in hun e-mailcampagnes. Ongeveer de helft van de e-mailmarketeers past zelfs hun berichten aan aan het toenemend aantal mobiele lezers. Van zij die dat nog niet deden, is zo’n 80% van plan dat wel te doen in 2014.

Meetbaarheid

Wat betreft het meten van de resultaten van e-mailmarketing is er wel nog wat werk aan de winkel. Zo’n 50 à 60% weet hoe ze dit moet doen. Een groot aandeel heeft dus nog geen weet over de meetbaarheid, hoewel dat noodzakelijk is voor een verdere evaluatie of eventuele aanpassing van de strategie.

Inkomsten uit e-mailmarketing

Dat e-mailmarketing nuttig is, bewijzen volgende cijfers: Meer dan de helft van alle respondenten die gebruik maken van deze methode, halen zo’n 10 à 20% van hun inkomsten uit e-mail marketing. Bovendien zagen bijna alle gebruikers de open, click en conversion rate stabiel blijven of zelfs stijgen in 2013. Deze gunstige cijfers zorgen er ook voor dat ondernemers steeds grotere percentages van hun marketingbudget besteden aan e-mailcampagnes.

Bron
 1. http://www.c-works.be/cw1/blog/e-mailmarketing-wint-aan-belang-belgi%C3%AB#.Vtmmk5zhDIU