Elke business is een sociale business

Elke ondernemer of onderneming heeft een netwerk nodig. Om de juiste leveranciers te vinden, de juiste mensen aan te trekken en - zeer belangrijk - zijn producten of diensten aan de man te kunnen brengen. Het belang van netwerken en netwerkevents staat dan ook buiten kijf. Een feit dat in schril contrast staat met de terughoudendheid bij veel bedrijven om te investeren in hun digitale netwerk.

Te saai?

Sociale mediamarketing is de ideale kruisbestuiving tussen efficiënt netwerken en het omarmen van de nieuwe digitale wereld. Toch vinden veel bedrijven hun eigen industrie ‘te saai’ voor sociale media. Waarschijnlijk is deze misvatting gebaseerd op de idee dat er op sociale media uitsluitend flitsende, hippe zaken naar voren moeten worden geschoven. Maar in sociale mediakanalen draait het in eerste instantie om het vertellen van een verhaal. En ieder bedrijf heeft een verhaal.

Netwerkdenken

Om dat verhaal goed over te brengen, is het belangrijk te begrijpen hoe netwerken werkt. Het woord ‘werken’ in ‘netwerken’ is daarbij van cruciaal belang. Uw net van relaties werkt namelijk op zichzelf. Het groeit van nature en op een zeer organische manier. Daar verwijst ook Peter Hinssen naar in zijn boek ‘The Network Always Wins’. Markten verdwijnen en worden netwerken van informatie met de klant centraal in het netwerk. Als de buitenwereld een netwerk wordt dan kunnen bedrijven niet anders dan te volgen. Uw klanten zijn niet meer louter afnemers van uw producten of diensten, maar interageren vandaag op veel verschillende manieren met uw bedrijf. Waar de traditionele marketingtools vooral gericht zijn op éénrichtingscommunicatie, zijn sociale marketingtools specifiek ontworpen met het oog op tweerichtingsverkeer1.

Sociaal netwerken in vijf fases

Het Social Impact Model, ontwikkeld door adviesbureau Krem, illustreert dan weer mooi hoe sociale netwerken werken. Het adviesbureau stelt de vijf fases die moeten doorlopen worden om impact uit te oefenen op de markt voor in een piramidemodel. De eerste fase bestaat uit het verruimen van het bereik. In een tweede fase wordt er invloed uitgeoefend, doordat uw volgers, fans of andere relaties over uw organisatie praten. Zo worden er vandaag meer marketingboodschappen uitgestuurd door het publiek dan door marketingafdelingen2. In een vervolgstap komen er interacties met uw organisatie waarbij er bewuste acties zijn om content te delen. In een vierde fase doet uw netwerk ook iets voor u, waarbij er nieuwe klanten kunnen worden geworven of er nieuwe volgers bijkomen door acties van uw netwerk. Tot slot resulteren de eerste vier fases in een impact op uw bedrijf, door onder meer nieuwe klanteninzichten, verhoogde merkwaarde en omzet3.

Netwerk- vs. verkoopkanaal

Belangrijk is om sociale media te zien als een kanaal om relaties uit te bouwen en het pas in tweede instantie te beschouwen als een verkoopkanaal. Boodschappen die te commercieel zijn, werken niet. Eerst moet uw organisatie het vertrouwen winnen van de markt en daarbij is het uitbouwen van een imago als betrouwbare expert zeer belangrijk. Eenmaal uw bedrijf het sterke leiderschap in uw expertisedomein heeft veroverd, zullen potentiële klanten veel gemakkelijker zelf naar uw organisatie toestappen. Zie uw digitale netwerk dan ook niet als een doel op zich, maar als een manier om sterkere klantenrelaties uit te bouwen4.

Sterkere klantenrelaties komen elk bedrijf ten goede. Alle organisaties – of ze nu in de logistiek, de medische sector, of de bankenwereld actief zijn – zouden er dan ook moeten naar streven een sociale business te zijn. Elk op zijn eigen tempo. Een kleine organisatie kan beter één sociaal mediakanaal goed beheren, dan vijf kanalen halvelings.

Sociale mediamarketing mag niet gezien worden als een extra kers op de taart, maar moet in elke marketingactiviteit worden geïntegreerd. Niet alle sociale mediakanalen hebben dezelfde grote impact, maar door ze te alliëren in uw totale marketingbeleid, zullen ze leiden tot een betere ROI van uw marketing en bijgevolg ook bijdragen aan uw bedrijfsgroei4.

Bronnen

  1. The Network Always Wins. How to Survive in the Age of Uncertainty. Peter Hinssen, Across Technology, 2014.
  2. Sticky Marketing. Why everything in marketing has changed and what to do about it. Grant Leboff, 2011.
  3. www.socialemediamodellen.nl/meetmodellen/social-impact-model/
  4. The Extraverted Nerd. The B2B Marketing Cookbook. Philippe Gosseye, 2015.