Hoe Insights coronastress helpt verminderen

In februari nog draaide de wereld almaar sneller en het leek alsof verandering de enige constante was. In maart veranderde corona de wereld inderdaad! De stress die mensen daardoor ondervinden voelt voor iedereen anders. Toch kunnen we op basis van de Insights gedragskleuren 4 types reacties op coronastress onderscheiden. En daaruit afleiden wat nodig is om die stress weg te nemen. Hieronder lees je hoe mensen hun stress uiten en hoe je daar als zaakvoerder of manager best mee omgaat.

 

Stress toen alles stilviel

Toen alles nog normaal was, moest alles sneller en sneller. De term VUCA kwam geregeld naar boven: de wereld was Volatile, Uncertain, Complex en Ambigue. En als leiders moesten we daar Vision, Understanding, Clarity en Agility tegenover plaatsen. Tot een klein beestje daar verandering in bracht: de mallemolen kwam tot stilstand door corona. Sommige mensen belandden al snel in tijdelijke werkloosheid, ganse sectoren vielen stil en de meeste sociale contacten verdwenen.

 

Insights Discovery geeft inzicht in stressgedrag

Op die veranderingen en onzekerheden, op die extreme vorm van VUCA, reageert iedereen anders. Ook coronastress is een manier van reageren. Maar hoe we daarmee omgaan en hoe we die uiten hangt sterk af van onze gedragsvoorkeuren. Insights koppelt die voorkeuren aan kleuren:

 

Mensen met een blauwe gedragsvoorkeur, die graag beroep doen op hun analytisch, denkend vermogen, krijgen stress van te weinig informatie en teveel impulsiviteit.

Zij worden dan

 • heel kritisch
 • soms koppig
 • gefixeerd op details en rationele uitleg

 

Wat zij nodig hebben is:

 • tijd om rustig hun nauwkeurige feedback te geven
 • antwoorden op al hun vragen
 • erkenning van hun nood aan ondersteuning in deze onzekere tijden

 

Medewerkers met een groene gedragsvoorkeur hechten belang aan harmonie en goede relaties. Zij krijgen stress van het onverwachte karakter van veranderingen en de mogelijke inbreuk op hun normen en waarden.

Zij worden dan

 • stil en teruggetrokken
 • passief door continue overpeinzingen
 • soms opstandig en principieel

 

Wat hen helpt om stress te verminderen is:

 • echt luisteren naar hun gevoelens
 • hen helpen het vertrouwen te herstellen
 • het werk even laten voor wat het is en rust en tijd geven

 

Collega’s met geel als voorkeursgedrag drijven op hun enthousiasme en betrokkenheid. Zij beginnen zich onzeker te voelen als ze zich vergeten voelen of door muggenzifterig gedrag.

Zij worden dan

 • kort en overgevoelig
 • chaotisch
 • overweldigd door miskenning

 

Hun stress wegnemen lukt door hen:

 • de ruimte te geven om te praten
 • veel opties voor te stellen
 • veel input te vragen

 

Mensen met rood voorkeursgedrag willen vooruit met de geit en resultaten boeken. Zij krijgen stress door het gevoel van controleverlies, door teveel gepraat en passiviteit.

Zij worden dan

 • ongeduldig en fel
 • aanvallend
 • controlerend

 

Hun stress laat je zakken door hen:

 • zelf actie laten ondernemen
 • beslissingen laten nemen
 • hun standpunten laten toelichten

 

Insights ondersteunt leiders met leidinggeven

Is omgaan met gestreste medewerkers al niet simpel, leiderschap op afstand (remote leadership) is nog complexer. Meer dan ooit hebben mensen nu duidelijkheid, richting, menselijkheid, solidariteit en communicatie nodig. Daarom is dit het moment waarop je als directie, als bedrijf, als leider en als individu het verschil kunt maken.

verkeersborden-insights-vuca

JDI past het Insights-model niet alleen toe bij klanten, wij maken er ook zelf gebruik van. Omdat we beseffen dat iedereen uniek is, diepgewortelde voorkeuren en dus een eigen kijk op situaties heeft. Insights toont elk van ons hoe onze gedragsvoorkeuren onze persoonlijke leiderschapsstijl beïnvloeden. Het benoemt bovendien onze toegevoegde waarde voor het team.

Lees hier hoe een klant met Insights hun interne communicatieprobleem oploste. Of hier hoe het een deel van de oplossing was van een generationeel conflict in een familiezaak.

Het Insights Discovery-model zorgt er via zelfkennis voor dat mensen op een veel betere manier verbinding maken met andere mensen, voor meer resultaat.

 

Wil je weten hoe jij en je onderneming met Insights kunnen groeien?

Contacteer ons dan voor nog meer uitleg

Samen verminderen we alvast jouw stress en die van je medewerkers.