Groei dankzij nieuw leiderschap

Nieuw leiderschap en change management

De enige constante in de omgeving waarin we leven is verandering. Er zijn steeds nieuwe omstandigheden waarmee we moeten leren omgaan. Dit vergt een hoge mate van zelfleiderschap om onze plaats te blijven vinden, zowel in werk- als in privé context. Change management en nieuw leiderschap zijn een must voor duurzame groei als persoon én als organisatie. 

 

Change management

In deze volatiele tijden kan je als bedrijf niet anders dan werk maken van levenslang leren, re-matching en nieuwe leiderschaps- en managementtechnieken. Door ervoor te zorgen dat je belangrijkste bronnen van toegevoegde waarde, je medewerkers, tijdig omgeschoold geraken en aan boord blijven, heb je al een hele weg afgelegd.

De nieuwe economische agenda vraagt om een strategische visie en een ondernemingsmodel dat de veranderingen behapbaar maken. De onderneming van de toekomst is niet alleen een digitaal netwerk van technologische ankerpunten, maar ook een wendbare organisatie die snel kan schakelen en die technologie op de juiste manier inzet.

Je organisatie continu in vraag stellen en aanpassen aan de veranderende omgeving is de enige manier om duurzaam te groeien. Dit heeft uiteraard een grote impact op je belangrijkste assets, je medewerkers.

 

Groei door nieuw leiderschap

Een groeiplan opstellen is een eerste voorwaarde om groei te realiseren. Het is aan te raden om zoveel mogelijk je medewerkers hierbij te betrekken en te zorgen voor een correcte opvolging en meting van de vooruitgang.

Een andere belangrijke voorwaarde voor groei is je leiderschapsstijl. Je rol en takenpakket verandert als leidinggevende in een veranderende wereld. Deze transformatie zorgt vaak voor onzekerheid waardoor het niet vanzelfsprekend is om dat draagvlak te creëren rond het groeitraject. En toch moet je de verandering initiëren, uitleggen en bewaken of op zijn minst iemand een mandaat geven en ondersteunen. Jij bepaalt het tempo van de verandering, rekening houdend met iedereen in het team. Jij geeft het voorbeeld van gewenst leiderschapsgedrag.

Een belangrijke uitdaging is de evolutie in leiderschapsstijl van meer directief tot leiderschap gericht op transformatie en/of empowerment.

Bekijk voor jezelf welke leiderschapsstijl je vandaag het meest toepast binnen je bedrijf en wat er nodig is om je doelen te bereiken.

New call-to-action

Leiders moeten zich gaan heruitvinden

We zien een evolutie van hiërarchie naar teams en gedeeld leiderschap. Nieuwe leiders stippelen wel de lijnen uit, maar evolueren daarna naar een inspirerende rol waarin ze team- en zelfontwikkeling aanmoedigen. Ze geven constant het goede voorbeeld. Dit vergt een grote gedragsverandering van veel leiders die gewoon waren top-down te beslissen en enkel resultaatgericht te werken.

Nieuwe leiders:

  • stellen zich kwetsbaar op tegenover het team
  • vragen makkelijk om hulp
  • geven en vragen feedback om zo van elkaar te leren
  • luisteren naar ieders standpunt en nemen dit mee in hun beslissing
  • maken duidelijke afspraken met alle betrokkenen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Zo maken ze medewerkers verantwoordelijk en spreekt men elkaar aan op matige prestaties. Iedereen gaat namelijk voor collectieve verantwoordelijkheid en het bereiken van collectieve duurzame resultaten.

Goede leiders weten te inspireren

Goede leiders motiveren niet alleen de mensen waar ze leiding aan geven, maar ook andere collega’s, hun eigen leiders en de rest van de organisatie. Goed leiderschap betekent meer dan het beheersen van een rijtje management skills.

Een goede leider ontwikkelt een sterke visie, levert resultaat en haalt maximale effectiviteit uit zijn team met behulp van gedeelde doelen en waarden.

Wij geven met JDI workshops om leidinggevenden, jonge en ervaren managers en zaakvoerders, te helpen de beste leider te worden die ze kunnen zijn. Dit doen we aan de hand van Insights.

Het resultaat van zo'n workshop?

  • je ontdekt je persoonlijke leiderschapsstijl en motivatie
  • je kan écht contact maken met anderen en verbinding creëren
  • betere samenwerking als een effectief leiderschapsteam

 

Wil jij meer weten over je huidige leiderschapsstijl en hoe je kan evolueren naar nieuw leiderschap?