Pas je organisatie aan in een snel veranderende omgeving

Organisatie aanpassen

Onze wereld verandert snel en wordt steeds ingewikkelder. Dat vraagt om nieuwe organisatievormen én om nieuw leiderschap om die organisatie aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Werken aan groei start met werken aan je organisatie. Rationeel én emotioneel want je werkt met mensen.

Ondernemers die met de trends en uitdagingen van vandaag en morgen in hun achterhoofd naar hun zaak kijken, voelen zeer veel druk omdat ze beseffen dat ze hun organisatie deels moeten heruitvinden.

In sommige gevallen betekent dit voor het eerst met extra medewerkers aan de slag gaan, of grotere teams uitbouwen. Tegelijkertijd moeten ze zorgen voor stabiliteit, continuïteit en rust, zodat de lopende zaken blijven draaien.

Het is dus kwestie van

  • die chaos te organiseren en visie te geven,
  • je nieuwe toekomst na te jagen én
  • structuur en stabiliteit te behouden.

Een hele uitdaging met reusachtige impact op je organisatie, je teams en je mensen. Want in dergelijke context hebben medewerkers nood aan helderheid, eenvoud, een houvast en samenwerken aan oplossingen.

Breng helderheid

Mensen staan van nature uit weigerachtig tegenover verandering. Dat betekent immers het bekende loslaten en geeft het gevoel de controle te verliezen. Dit leidt tot paniek, onzekerheid, stress en chaos. De productiviteit daalt, mensen haken af door ziekte of verlaten het bedrijf en dat wil je niet.

Hoe pak je dit best aan?

  • Wees je bewust van de impact van de veranderingen op je organisatie.
  • Betrek je medewerkers bij het opstellen van een plan van aanpak met duidelijke stappen.
  • Communiceer dit plan naar al je medewerkers zodat ze de impact kennen op hun taken.
  • Zorg voor opleidingen indien blijkt dat er ontbrekende competenties zijn binnen je team.

Deze aanpak beperkt de stress en zorgt voor een flexibele aanpak en meer wendbaarheid in je organisatie.

Samenwerkingen tussen teams

Om je teams optimaal te laten samenwerken moet er 'lijm' tussen zitten. Dat zijn de processen. Niet alleen rationeel, maar ook emotioneel!

Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van teams zijn zeker in de ‘nieuwe’ organisaties belangrijk. Samenwerken lukt nu eenmaal beter als iedereen zijn of haar rol en verantwoordelijkheid kent en inzicht heeft in de beslissingsprocessen.

Die rationele en emotionele processen moeten inspelen op de nieuwe dynamieken. Dit kan enkel binnen de juiste cultuur waar veerkracht en wendbaarheid inherent deel van uitmaken.

Je organisatie moet

  • het belang, de rol, de persoonlijkheid en het nut van de medewerker als individu kunnen vrijwaren en tegelijk
  • de ruimte scheppen zodat de medewerkers zich continu kunnen aanpassen aan de nieuwe uitdagingen die zich stellen.

Vorm een brug tussen waar je als bedrijf naartoe wil en waar het individu naartoe wil. Als het individu zich kan ontplooien, in functie van de doelen, dan kan je als organisatie groeien.

 

Hoe zet jij je medewerkers in als hefboom tot groei?

Test het hier!