Sneller groeien dankzij nieuwe samenwerkingsvormen

 

Vijftig jaar geleden werkten mensen hun volledige loopbaan bij dezelfde werkgever. Tien jaar geleden werkten velen bij 5 à 6 werkgevers tijdens hun carrière.
Vandaag de dag groeit het aantal zelfstandigen keihard! En dan vooral het aantal freelancers. In 2018 bestond de helft van alle nieuwe ondernemingen uit éénmanszaken en kleine kmo’s. Dat waren er 18 500 in totaal!

Dat betekent het ontstaan van:

 • Verschillende soorten teams: virtueel, vrijblijvend of projectmatig. Samengesteld uit: vaste medewerkers, interimmers, freelancers, consultants en/of partners.
 • Verschillende types van samenwerkingsverbanden: waarin medewerkers al dan niet geïncentiveerd worden, waarin wordt samengewerkt met partnerbedrijven of waar binnen de organisatie nieuwe kernorganisaties worden opgericht.
 • Samenwerkingen tussen verschillende generaties: elk met hun eigen werkhouding en verwachtingen van het leven en elk opgegroeid in een totaal verschillende omgeving.

 

Verschillende soorten teams

Een team is dus niet meer zomaar een ‘team’. Teams bestaan bijvoorbeeld uit:

 • Vaste medewerkers + freelancers + consultants + interims waarbij handen en geleende breinen tijdelijk samenwerken.
  Om dit te doen slagen is er nood aan cultuur van openheid en vertrouwen.
 • Leden uit verschillende departementen omdat complexe nieuwe projecten meestal vaardigheden en kennis nodig hebben over afdelingsgrenzen heen. Ze vormen a.h.w. een 'virtueel team'. Hier is er nood aan een motiverende leiderschapsstijl.

Welke vorm je team ook aanneemt, ze hebben een duidelijk gemeenschappelijk doel voor ogen.

 

Nieuwe samenwerkingsverbanden

De dagelijkse operationele realiteit maakt dat een (euro)KMO op zichzelf niet is opgewassen tegen alle actuele ontwikkelingen. Ondernemers hebben nood aan kennis, ervaring en best practices in sturende en ondersteunende processen zodat ze mee kunnen met de snelheid van verandering en toch kunnen focussen op hun core-business.

Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden:

 • Samen met externen groeien om snelheid te pakken door:
  • deelname aan complementaire eco-systemen waarin ondernemingen elkaar versterken zonder in formele processen te verzanden.
  • beroep te doen op de nieuwe consultant, die niet alleen consultatief maar juist resultaat verbonden mee-doet.
  • terug te vallen op een netwerk aan los-vaste medewerkers zodat creatie, co-creatie en implementatie een evolutief proces wordt.
 • Participatief ondernemen om de betrokkenheid te verhogen:
  • waardoor medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie, bewuster deelnemen en zo actief medemerker worden.
  • door het omzetten van betrokkenheid in verantwoordelijkheid werken je medewerkers actief en zelfsturend mee aan het realiseren van je groeiambities.
 • Scale-ups om groei te realiseren:
  • grote bedrijven beseffen dat ze innovatie niet snel genoeg kunnen realiseren binnen hun traditionele structuren en lanceren initiatieven buiten hun bedrijf, samen met anderen: de zogenaamde scale-ups.

Wie vandaag denkt alles nog zelf te kunnen en weten, heeft geen realiteitszin!

 

Zet jij jouw medewerkers in als hefboom tot groei?

Test het hier!