Bouw een sterk team in een snel veranderende omgeving

De omgeving waarin ondernemingen vandaag werken verandert razendsnel en is gigantisch complex. Concurrenten komen uit onverwachte hoeken en technologische innovaties stellen bestaande markten op de proef. Een rendabel team bouwen is een hele uitdaging binnen deze context.

Ondernemingen worden op verschillende fronten geconfronteerd met extreme veranderingen:

  • gewijzigd aankoopgedrag van de klant
  • aangepaste business- en verdienmodellen
  • nieuwe concurrenten (vaak start-ups)
  • innovatieve producten en servicemodellen

Dit noemt men disruptie. 

Disruptie zorgt voor verandering en transformatie, terwijl mensen van nature uit weigerachtig staan tegenover veranderingen. Zeker als ze voelen dat ze geen controle hebben over wat er gebeurt. Dat veroorzaakt stress, met onrustwekkende impact op

  • medewerkers, die nog zeer weinig houvast hebben
  • bedrijfsleiders, die continu de juiste beslissingen moeten nemen

De enige constante vandaag is verandering.

Medewerkers hebben baat bij helderheid, eenvoud en samenwerken aan oplossingen. Dat helpt die stress te beperken en zorgt voor een flexibele aanpak en meer wendbaardheid in de organisatie.

VUCA_schema-01

 

Medewerkers zorgen voor duurzame groei

Blijven groeien in deze globale context van constante verandering, is enkel mogelijk door niet alleen te kijken naar de rationele kant van groei, cijfers omzet en winst, maar ook naar de emotionele kant, je medewerkers. Want zonder hen kom je er niet!

New call-to-action

Zij moeten mee zijn met de trends en uitdagingen, weten welke positie het bedrijf inneemt en welke doelen behaald moeten worden. Want dit heeft een rechtstreekse impact op hun taken, rollen en verantwoordelijkheden. Daarom zijn flexibiliteit, snelheid, inzicht, initiatief en proactiviteit een absolute must.

Door orde in de chaos te scheppen en visie te geven, bouw je een sterk team dat goed samenwerkt en een gezamenlijk doel nastreeft. Hiervoor is nieuw (zelf) leiderschap nodig en de juiste ingesteldheid van alle medewerkers.

Je hebt ruimte nodig om je organisatie aan te passen met nieuwe processen en tools in functie van je (aangepaste) visie.

Wees helder over je doel, maar flexibel in hoe je er geraakt!

Zijn jouw medewerkers mee in je groeiverhaal?

Test het hier!